+359 2 832 6664
+359 879 989 876
Профилна Снимка
Тристаен апартамент, Бояна, София          95200 EUR

София; София ;Бояна

Профилна Снимка
Четиристаен апартамент, Бояна, София          152000 EUR

София; София ;Бояна

Профилна Снимка
Двустаен, Слънчев Бряг          39800 EUR

Бургас; Слънчев Бряг

Профилна Снимка
Новостроящ се комплекс, София, Младост 3          0 EUR

София; София ;Младост

Новите Предизвикателства пред имотния сектор / Real Estate Sector New Challenges

13 March 2014

На поредното заседание, организирано от Националното Сдружение за Недвижими Имоти, бяха поканени представители на държавните институций за да отговорят на важни въпроси, касаещи оптимизирането на процеса по прехвърляне собствеността на недвижимости. Представители на Агенцията по Вписванията, Камарата на Нотариусите, и Кадастър и Имотен Регистър на България изразиха разбиране на проблемите при взаимодействие на агенции и граждани със съответните институции и информираха аудиторията, че се работи активно по отношение на : скъсяване времето, необходимо време за вписване на сделки, редукция на броя на грешките в документите, както и подобряване взаимодействието между институциите.

Важно внимание бе обърнато на въпроса как да бъдат третирани паркоместата - дали са самостоятелен обект или принадлежат към идеалните части на съответната сграда. В това отношение се очакват скоро и законодателни промени. Значително бе застъпено упълномощаването като процес и по-конкретно на това как се прави и оттегля пълномощно от чужденци. Създаден е регистър на оттеглените пълномощни към Нотариалната Камара, където би могла да бъде направена справка. Дискусията засегна също и подходите за минимизиране на рисковете при покупка на имоти от чужденци, граждани на ЕС и граждани на трети страни. Отчетен бе значителен напредък в посока хармонизация на процедурите по отношение придобиването на имот с страните от Европейския съюз.

При каквито и да е казуси по повод на сделки с имоти, не се колебайте да се свържете със съответните консултанти Недвижими имоти, съветват специалисти.

Search Hotels

Check-in Date

Check-out Date